На межі двох тисячоліть стратегічним вектором зовнішньої політики України стала її європейська орієнтація, що є не просто одним із напрямків зовнішньополітичної діяльності, а важливим засобом та орієнтиром внутрішньої трансформації суспільства, обов'язковою умовою європеїзації. Сучасне українське суспільство у своїй більшості добре розуміє, що базовою основою подальшого розвитку України є європейський вибір, відданість загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та гарантованої демократії. Вся історія українського народу переконливо свідчить, що українці вистраждали право здійснити курс в Європу, приєднатися до здобутків високорозвиненої європейської цивілізації. Для України європейський вибір справді доленосний ще й тому, що опирається на глибоке історичне коріння і традиції українського народу.
     Спорідненість з Європою повністю проявилася ще в епоху Середньовіччя на прикладі тісних відносин і Київської Русі, і Галицько- Волинської держави із західноєвропейськими народами. Стратегічний вибір України на користь євроінтеграційного, євроатлантичного курсу є логічно обґрунтованим і цивілізаційно закономірним. Україна історично є складовою християнської макроцивілізації (українці становлять 3% християн світу); тут поєднуються в національній ментальності східно- та західнохристиянські цінності – колективна й індивідуальна свобода, раціоналізм і прагматизм. Українцям характерна європейська толерантність щодо інших політичних, ідеологічних і релігійних систем тощо.
Досягнення амбітної мети Україною може й повинно ґрунтуватися на її солідній економічній базі, консолідації політикуму країни та відповідних знаннях і прагненнях вітчизняного суспільства. Утвердження України впливовою і конкурентоспроможною державою зробить її бажаною у лавах об'єднаної Європи.
    Саме тому новий навчальний рік в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини розпочався лекцією «Європейський вибір України». Провести першу лекцію запросили викладачів з історичного факультету. Так, на історичному факультеті з вітальним словом до першокурсників звернувся декан професор Карасевич А.О., а лекцію прочитав викладач Опацький І.Ю., на факультеті іноземних мов – доцент Лісовська О.В., на факультетах фізики, математики та інформатики і професійної та технологічної освіти – професор Кривошея І.І., на факультеті соціальної та психологічної освіти – доцент Фицик І.Ю., факультеті фізичного виховання та факультеті мистецтв – доцент Дудник О.В., факультеті дошкільної та спеціальної освіти – доцент Скус О.В., факультеті початкової освіти – доцент Барвінок О.В., Інституті економіки та бізнес-освіти – доцент Бержанір А.Л., на природничо-географічному факультеті – викладач Янчук М.М., факультеті української філології – доцент Балановський Я.М.
                                                                                                                                                                                                                                                         Історичний факультет І курс

ISTOR 
                                                                                                                                                                                                                                                    Факультет іноземних мов І курс
       
INIAZ
                                                                                                                                                                                                                Факультет соціальної та психологічної освіти І курс

FSPO
                                                                                                                                                                                                                                            Факультет початкової освіти І курс

POCHATKOVA
Факультет дошкільної та спеціальної освіти І курс

15
                                                                                                                                                                                                 Факультет фізичного виховання та факультет мистецтв І курс

FIZVUH MUST