Важливим та пріоритетним напрямом діяльності історичного факультету є розвиток міжнародного співробітництва. Міжнародні зв’язки факультету не обмежуються лише країнами пострадянського простору, а й включають навчальні заклади Європейського Союзу. Окрім традиційної участі у конференціях і семінарах як в Україні, так і за кордоном, розвиваються й інші форми співпраці: участь у міжнародних молодіжних проектах, літніх мовних школах, наукових стажуваннях, а також обмін студентами і фахівцями, читання лекцій, організація виставок тощо.
 Найбільш інтенсивно розвиваються наукові та освітні контакти з Республікою Польща. Серед польських партнерських навчальних закладів в першу чергу варто згадати Академію імені Яна Длугоша (Ченстохова), Університет імені Адама Міцкевича (Познань), Державну вищу школу професійної освіти імені Яна Амоса Коменського (Лєшно). Саме в цих вищих школах студенти історичного факультету здобували диплом магістра з європейської комунікації та були учасниками студентського академічного обміну.
 Студенти факультету, паралельно з здобуттям кваліфікації вчителя історії, мають можливість набути знань з інших напрямів педагогічної освіти. Такі умови створено в Колегіумі Міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних студій, який функціонує при Польському культурно-освітньому центрі. Студенти окрім набуття додаткових знань з літератури, психології, економіки, обов’язково вивчають польську мову. Слухачі МІГуСа мають можливість брати участь у міжнародних наукових семінарах і конференціях, а також проходити місячне стажування на факультеті “ArtesLiberales” Варшавського університету.

svit