Наукова школа  «Регіональні проблеми української історії»
02

·  Керівник: Кузнець Тетяна Володимирівна
  Доктор історичних наук, професор

·  Наукова школа бере початок з 2005 року. У 2007 році відкрито науково-дослідну лабораторію «Історичне краєзнавство Уманщини».
·  З 1992 року діє аспірантура зі спеціальності 07.00.01 Історія України.
· 13 жовтня 2015р. зареєстровано як всеукраїнське наукове видання збірник наукових праць «Уманська старовина».
· У межах теми досліджуються такі актуальні питання як етнонаціональні особливості та міжетнічні і міжконфесійні трансформації в минулому українського суспільства. Акцент робиться на виявлені регіональних особливостей загальноісторичних процесів. Регіональний зріз української історії уможливлює посилення антропоцентризму, етнонаціоцентризму в дослідженні минувшини.
· Методологічною основою досліджень є принципи історизму, хронологічний, наукової об’єктивності, системності та комплектності, синхронізації тощо.
· Теоретичну основу становить концепція української історії, наукові напрацювання М. Грушевського та представників його наукової школи, фундаментальні праці Інституту історії НАН України, дослідження української діаспори.
· Завдання наукової школи реалізуються у трьох напрямах:
1) пошук, виявлення та вивчення нових історичних джерел регіональної історії, що сприяє доповненню джерельної бази історії України в цілому;
2)    дослідження актуальних та маловивчених питань регіональної історії;
3)    популяризація регіональної історії та залучення здібної молоді до її вивчення.

·         Члени наукової школи:
1.    Кузнець Т.В. – д.і.н., професор
2.    Кривошея Ір.І. – д.і.н., професор
3.    Кривошея І.І. – к.і.н., професор
4.    Голобородько В.М. – к.і.н., доцент
5.    Бодров Ю.І. – к.і.н., доцент
6.    Кунецька О.О. – к.і.н., доцент
7.    Дудник О.В. – к.і.н., доцент
8.    Сокирська В.В. – к.і.н., професор
9.    Скус О.В. – к.і.н., доцент
10.Барвінок О.В. – к.і.н., доцент
11.Васільєв С.А. – к.і.н., науковий співробітник ДІАЗ «Стара Умань»
12. Янчук М.М. – викладач
13.Кукуруза А.В. – викладач
14.Тацієнко Н.Л. – викладач
15.Тацієнко В.С. – аспірант
16.Мельник І.В. – аспірант
17.Опацький І.Ю. – аспірант
18.Перепелюк О.М. – магістрант
19. Кондель Н.В. – магістрант 

DSC 5329
Представники наукової школи уже мають своїх учнів. Зокрема:
-     Сокирська В.В. керує науковими дослідженнями Карпенко В.В., Чучаліна О.П., Устенко А.А., Діденко К.В.
-    Дудник О.В. є науковим керівником Шауренко А.В., Кривої Л.М.,    Бурлаки С.М.
-    Кривошея І.І. – науковий керівник Ярцун Ю.О., Джагунової О.І. та
тренер-науковий керівник студентської команди, яка щорічно бере участь у турнірі істориків і останні два роки виборює друге місце.

· Основними досягненнями наукової школи є захищені дисертації, наукові публікації та проведені наукові конференції. Серед основних здобутків:
-          захищено дисертацій: докторських – 2
                                            кандидатських – 10 
-          опубліковано: монографій – 16 
                              статей у фахових виданнях – більше 500
-          здійснення наукового проекту «Сторінки усної історії Уманщини» (видрукувано шість збірників);
-          щорічно проводиться три наукові конференції:
1.    «Історія Уманщини  іменах» (березень);
2.    «Проблеми регіональної історії» (травень);
3.    Щорічні Уманські краєзнавчі читання (грудень).
· За вивчення та популяризацію регіональної історії науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини» (кер. проф. Кузнець Т.В.) нагороджена почесною грамотою Національної спілки краєзнавців (2015рік).
Перепелюк О.М. у 2015 р. виборола перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з історії.
·         Плідною є співпраця з ДІАЗ «Стара Умань», Уманським краєзнавчим музеєм, Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ), з Товариством з обмеженою відповідальністю «Видавництво «КЛІО» (м. Київ).