joomla
Ukrainian English German Polish Russian

Віртуальний тур

tUDPU

50

Археологічна практика

  Одним із найважливіших видів навчального процесу, покликаного готувати майбутніх фахівців до практичної діяльності, підвищувати рівень їхньої професійної підготовки виступає виробнича практика.
  Науково-навчальною базою археологічної практики студентів є насамперед кафедра всесвітньої історії та правознавства, науково-дослідний інститут археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя, науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а також Інститут археології НАН України, Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж». Під керівництвом досвідчених науковців молоді історики мають можливість докладно ознайомитися з методикою польових археологічних досліджень і камеральною обробкою знахідок, набувають знання про матеріальну культуру народів, що населяли територію України та роблять свій внесок у вивчення багатого минулого українського народу.
PHuGDt2 jOc
 
  6
 
 
pRHoel5nRa0
 
Корисні документи про археологічну практику: