Ірина Кривошея. Неурядова старшина Української козацької держави (XVIIXVIIIст.)
nsykd
 У монографії на основі чисельних джерел досліджено походження інституту «товариства», етапи еволюції та трансформації різних груп неурядової старшини та термінів, що їх позначали. Виявлено структуру, ієрархію, основні функції та  розширено персональний склад значного/товариства військового XVII – початку XVIIІ ст. Визначено час появи та еволюцію всіх чинів неурядової старшини XVIIІ ст. (бунчукового, значкового і військового товариств). Розглянуто їх сутність, статус (підпорядкування, судовий імунітет, привілеї), динаміку чисельності та персонального складу, економічну спроможність і функції.
Для науковців, викладачів та студентів історичних факультетів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться проблемами української історії.Горохівський П.І. Теорія та методика навчання історії: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання: Частина 1 / П.І. Горохівський. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 124 с.
tmni2 Предмет ,,Теорія та методика навчання історії” посідає важливе місце у системі дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення.
  У посібнику відповідно до навчальної програми визначено предмет, мету і завдання курсу, розкрито методику підготовки до семінарських занять, виконання завдань самостійної роботи, запропоновано ряд тестових завдань для самоперевірки.
  Розраховано на студентів ІІІ курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання. Теорія та методика навчання історії: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання. / П.І. Горохівський (авт.. і упорядник). – Умань : ПП Жовтий О., 2014. – 308 с.
tmni
 Предмет ,,Теорія та методика навчання історії” посідає важливе місце у системі психолого-педагогічних і методичних дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення.
 У посібнику відповідно до навчальної програми визначено суть загальних методів навчання історії, розкрито методику вивчення окремих проблем історичного розвитку суспільства, розкрито структуру залікового кредиту, теми лекційного курсу.
 Розраховано на студентів ІV курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання
Горохівський П.І. Вивчення курсу «Археологія» у вищій школі: Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / П.І. Горохівський. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2014. – 132 с.
archeology 
Предмет «Археологія» посідає важливе місце у системі дисциплін фахової підготовки вчителя і має велике значення для його професійного становлення.
 Даний посібник містить програму курсу, плани семінарських занять, питання для опрацювання, можливі практичні завдання до кожної теми, рекомендації для підготовки відповідей та короткий їх зміст, завдання самостійної роботи і можливі відповіді на них, питання для підсумкового повторення.
 Розраховано на студентів І курсу історичного факультету денної та заочної форм навчання.