joomla
Ukrainian English German Polish Russian
50

Кафедра суспільних дисциплін

Завідувач кафедри – Шачковська Любов Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент.

shachkovskaya

Сьогодні на кафедрі суспільних дисциплін працює 20 викладачів, з них 3 доктори наук, професори, 12 кандидатів наук, доцентів, 1 старший викладачі та 4 викладачі.

Персональний склад кафедри:

Професорсько-викладацький
Карасевич Анатолій Олександрович професор
Степико Михайло Тимофійович професор
Лисенко Людмила Григорівна доцент
Запорожець Микола Олексійович доцент
Фицик Ігор Дмитрович доцент
Мартиненко Лариса Броніславівна доцент
Бержанір Анатолій Леонідович доцент
Фуркало Вікторія Станіславівна доцент
Фуркало Володимир Ісакович доцент
Шачковська Любов Сергіївна доцент
Бондар Світлана Станіславівна доцент
Балановський Ярослав Михайлович доцент
Підлісний Василь Миколайович ст.викладач
Максимчук Олена Вікторівна викладач
Кожушко Тетяна Валеріївна викладач
Родік Тетяна Петрівна викладач
Олєйнічук Олексій Миколайович викладач
Цімоха Ростислав Русланович викладач

Навчально-допоміжний
1. Карасевич Оксана Олегівна, зав. навчально-методичним кабінетом історичного факультету
2. Терпан Ірина Михайлівна - старший лаборант
3. Гончарова Ольга Віталіївна - лаборант.

Кафедра була створена у 1930 році. Першим її завідувачем був М.Б.Шакало. Склад кафедри був небагато чисельним: І.В.Підпригорщук, А.Б.Гронтюк, М.Б.Шакало. У різні роки кафедру очолювали професор І.Н.Побережний, доценти М.І.Трегуб, Г.К.Семенов, Д.М. Березовчук, В.О.Найдіон, П.П.Тукмачев, А.О.Карасевич; виконували обов'язки завідуючих кафедрою доценти В.Т. Фещенко, І.Я.Лисий, В.П.Савенок, Л.Г.Леухін, М.О.Запорожець, Л.Г.Лисенко , з 1 жовтня 2012 року – проф. М.Т.Степико, з 1 вересня 2013 року кафедру очолює проф. Карасевич А.О.

У 90-х роках ХХ ст. на кафедрі працювали відомі вчені: професори Н.Т.Костюк, І.Н.Побережний, М.М.Роженко, Г.І.Марахов, Ю.В.Кушаков, Ю.А.Калінін, А.С.Конверський, Т.Д. Пікашова.

На кафедрі працюють секції філософських дисциплін, політології та соціології, діє науково-методичний семінар, історико-політичний клуб «Архів», філософський клуб «Філософська кав'ярня».
Вагомим є науковий доробок викладачів кафедри. Вони співавтори та автори монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій, наукових збірників, понад 540 наукових статей і тез, учасники багатьох Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій. Більше 20 навчальних посібників отримали гриф МОН України.
До наукової роботи залучається студентська молодь. При кафедрі постійно працюють проблемні групи. Зростає рівень студентських наукових досліджень. На Всеукраїнські конкурси щороку подаються студентські наукові роботи, серед яких є відзначені дипломами переможців. Під керівництвом викладачів студенти кожен рік беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад. В різні роки переможцями Всеукраїнських конкурсів і олімпіад були вихованці професора Карасевича А.О. – Бондар Світлана – двічі (нині кандидат політичних наук, доцент кафедри), Чучалін Олександр – двічі (нині викладач і пошукувач кафедри філософії та суспільствознавства), Шачковська Любов (політологія – ІІ місце, нині кандидат політичних наук, доцент кафедри), Дядик Оксана (політологія – ІІ місце, нині учитель історії в м. Сміла), Опацький Ігор (політологія – ІІ місце, нині магістрант історичного факультету), Кавун Юлія (політологія – ІІІ місце, нині магістрант історичного факультету), Принзюк Ольга (політологія – ІІ місце, нині спеціаліст банківської справи).
Пилипенко Євген (політологія – ІІ місце, нині кандидат педагогічних наук, науковий керівник доцент Лисенко Л.Г.), Груба Яна (естетика - ІІІ місце, нині секретар в Уманській міській системі централізованих бібліотек, науковий керівник доцент Мартиненко Л.Б.), Перепилок Ольга (соціологія – ІІ місце, нині студентка третього курсу історичного факультету, науковий керівник, к. політ. н., Балановський Я.М.), Литвин Сніжана (культурологія - ІІІ місце, нині працівник Уманського університету, науковий керівник Возна З.О.), Березова Олеся (культурологія – ІІІ місце, нині магістрант історичного факультету)
У 2004-2006 рр. та у 2012 – 2013 рр. на базі кафедри проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з політології як предмета вивчення. В різних номінаціях студентами було завойовано 5 місць переможців. Кафедра філософії та суспільствознавства чекає учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з політології як предмету вивчення 19 – 21 квітня 2014 року. У програмі олімпіади планується проведення круглого столу для керівників делегацій на тему: «Проблеми викладання політичної науки в руслі вимог часу». Надіслані завчасно матеріали будуть видрукувані збірником за рахунок організаторів олімпіади.
Кафедра підтримує тривалі зв'язки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Київським національним університетом імені М. П. Драгоманова, Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститутом соціології НАН України, Київським політехнічним
університетом. Укладено угоду про творче співробітництво між Інститутом філології та суспільствознавства, кафедрою філософії та суспільствознавства й Уманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 14 та №7. Основна мета – удосконалення підготовки студентів до виховної роботи з учнями, забезпечення належної методичної підготовки вчителів етики, християнської етики.
Укладено угоди про співробітництво між кафедрою філософії та суспільствознавства УДПУ імені Павла Тичини та:
• загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів с. Шубині Стави Лисянського району Черкаської області;
• загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів смт. Буки Маньківського району Черкаської області;
• загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів с. Угловата Христинівського району Черкаської області.

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес на:
• історичному факультеті
• факультеті української філології
• факультеті іноземної мови
• факультеті початкової освіти
• факультеті дошкільної освіти
• факультеті фізичного виховання
• факультеті соціальної та економічної освіти
• мистецько-педагогічному факультеті
• природничо-географічному факультеті
• технолого-педагогічному факультеті
• фізико-математичному факультеті
• економічному факультеті

Навчально-наукова робота

Кафедральна тема: «Соціально-філософські виміри сучасного українського суспільства»
Основні напрямки науково-дослідницької діяльності викладачів:
• історія політичної думки, теорія політики, методологія українського націоналізму (проф. Карасевич А.О.);
• історія політичної думки, теорія політики, методологія українського націоналізму (доц. Лисенко Л.Г.);
• історія філософії (доц. Запорожець М.О.);
• філософія релігії, історичні трансформації хасидизму філософський аналіз проблеми (доц. Фуркало В.С.);
• філософія історії, проблеми насильства та ненасильства у суспільному розвитку (доц. Фуркало В.І.);
• канонічна форма в іконописі, проблеми етики та естетики (доц. Мартиненко Л.Б.) ;
• історія філософії (доц. Фицик І.Д.);
• проблеми створення та функціонування політичних коаліцій в умовах плюралістичної демократії (канд. політич. наук, ст. викл. Балановський Я.М.);
• політичні партії, партійні системи, виборчі системи (доц. Шачковська Л.С.).

Основні дисципліни, які читають викладачі кафедри:

1. Аграрне право України
2. Адміністративне право України
3. Громадянська освіта
4. Екологічне право України
5. Естетика
6. Естетика мистецтва
7. Етика
8. Етика та естетика
9. Історія політичних і правових вчень
10. Історія філософії 
11. Конституційне право України
12. Корпоративна соціальна відповідальність
13. Кримінальне право України
14. Культурологія
15. Логіка
16. Основи демократії
17. Основи етики та естетики
18. Політологія
19. Правознавство
20. Релігієзнавство
21. Сімейне право України
22. Соціологія
23. Соціологія молоді
24. Теорія держави і права України
25. Трудове право України
26. Філософія 
27. Філософія та соціологія освіти  
28. Цивільне і господарське право України

 

Над дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата наук працюють викладачі:

• Максимчук О.В., тема дисертаційного дослідження «Структурні чинники і соціальні наслідки деколективізації українського села»;

На кафедрі працює 10 проблемних груп.
Щорічно кафедра готує і проводить Всеукраїнські студентські конференції.
На базі кафедри щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика».
Викладачі кафедри беруть участь в організації святкувань Дня міста, Дня першокурсника, Дня студента, Дня святого Валентина, презентації першого курсу історичного факультету, випуску студентів V курсу історичного факультету. У студентських аудиторіях викладачі проводять бесіди з різноманітної тематики, викладачі-куратори підтримують зв'язки з батьками студентів академгруп.
Кураторами академгруп на історичному факультеті працюють доц. Фуркало В.С., доц. Мартиненко Л.Б., доц. Бондар С.С., ст. викл. Возна З.О., викл. Косогор Г.П., викл. Максимчук О.В., викл. Чучалін О.П. Ними проводиться виховна робота в академгрупах згідно з планами роботи кураторів, планів виховної роботи кафедри та історичного факультету.
Згідно з графіком чергування викладачі кафедри відвідують студентські гуртожитки, перевіряють умови проживання студентів історичного факультету, проводять бесіди, допомагають вирішувати деякі побутові проблеми. Викладачі-куратори академгруп відвідують гуртожитки систематично.

Міжнародні зв'язки
Колектив кафедри філософії та суспільствознавства, усвідомлюючи важливість розширення зв'язків з науковцями зарубіжних країн, пріоритетними напрямками міжнародної діяльності обрав виконання угоди про співпрацю з кафедрою теології Рязанського державного університету ім. С.О.Єсеніна (Російська Федерація), участь викладачів у роботі міжнародних конференцій, публікації наукових праць викладачів у закордонних виданнях, закордонні відрядження викладачів, участь у міжнародних проектах і виконанні міжнародних грантів.

Викладачі кафедри брали участь у міжнародних конференціях, форумах, виставках:
• проф. Карасевич А.О. і доц. Лисенко Л.Г. у Четвертій Міжнародній науковій конференції «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки», м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
• проф. Карасевич А.О. і доц. Шачковська Л.С. у Міжнародній науковій конференцій «Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози»,Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
• доц. Шачковська Л.С. у ХІХ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», м. Запоріжжя, Класичний приватний університет.
• доц. Шачковська Л.С. у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» м. Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
• доц. Шачковська Л.С. у Міжнародній науково-теоретичній конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти». м. Рубіжне, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
• ст. викл. Балановський Я.М. у Міжнародній соціологічній конференції, м. Харків, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
Серед конференцій, проведених за межами України:
• доц. Фицик І. Д. – Республіка Польща, Варшавський університет, участь у науковій конференції «Poland-Russia: mutual cliches».

План роботи науково-методичного семінару
План підвищення кваліфікації викладачів
План видавничої діяльності

Контактна інформація:
Адреса: кімн. 406, вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., 20300
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                 1.         Аграрне право України

                                 2.         Адміністративне право України

                                 3.         Громадянська освіта

                                 4.         Екологічне право України

                                 5.         Естетика

                                 6.         Естетика мистецтва

                                 7.         Етика

                                 8.         Етика та естетика

                                 9.         Історія політичних і правових вчень

                               10.       Історія філософії

                               11.       Конституційне право України

                               12.       Корпоративна соціальна відповідальність

                               13.       Кримінальне право України

                               14.       Культурологія

                               15.       Логіка

                               16.       Основи демократії

                               17.       Основи етики та естетики

                               18.       Політологія

                               19.       Правознавство

                               20.       Релігієзнавство

                               21.       Сімейне право України

                               22.       Соціологія

                               23.       Соціологія молоді

                               24.       Теорія держави і права України

                               25.       Трудове право України

                               26.       Філософія

                               27.       Філософія та соціологія освіти 

                               28.       Цивільне і господарське право України