Науково-дослідницький інститут з аналогічною назвою створено 8 вересня 2008 року (наказ №384 о/д). Основним чинником, що зумовив появу цієї інституції, є сучасний рівень розвитку історичної науки та інтересів широких кіл громадськості витоками історичної минувшини, досягнень в річищі археології і розвитку локальної історії.

Директор науково-дослідного інституту – доктор історичних наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна.

1

Науково-дослідницький інститут з аналогічною назвою створено 8 вересня 2008 року (наказ №384 о/д). Основним чинником, що зумовив появу цієї інституції, є сучасний рівень розвитку історичної науки та інтересів широких кіл громадськості витоками історичної минувшини, досягнень в річищі археології і розвитку локальної історії. Якісні історичні дослідження сьогодні - це розробки комплексного характеру. Аби їх здійснювати, потрібна координація зусиль різнопланових дослідників, у колі інтересів яких і археологія, і етнополітичні проблеми, і етноконфесійні стосунки, і соціально-економічна та політична історія. Комплексний характер досліджень особливо необхідний в царині регіональної історії, якою послуговуються і для формулювання загальних висновків, і для увиразнення особливого в загальноісторичному процесі. Для забезпечення комплексного підходу до вивчення історії нашого краю і для координації дослідницьких зусиль краєзнавців, істориків, археологів, музейних працівників, науковців-українознавців і був створений Інститут. Виходячи з поставленої мети, спланована і здійснюється робота Інституту. Його структурні підрозділи націлені на пошук, вивчення та введення до наукового обігу нових джерел регіональної історії. У цьому річищі сплановано пріоритетні напрямки дослідження, серед яких:

  1. Соціальна еліта в суспільно-політичних перетвореннях регіону XIX- початку XX століття;
  2. Суспільно-політичні та етноконфесійні трансформації на Уманщині кінця XVIII - початку XXI ст.;
  3. Православна церква в суспільно-політичному та національно-культурному житті регіону;
  4. Єврейське населення Південно-Східного Поділля XIX - початку XX ст.;
  5. Краєзнавці Уманщини та використання їх досліджень у навчально- виховному процесі студентської молоді;
  6. Краєзнавство в системі гуманітарних наук та в навчально-виховному процесі;
  7. Національно-демократичні перетворення на території Південно-Східного Поділля у 1917-1920 роках;
  8. Друга світова війна: сторінки усної історії;
  9. Південно-Східне Поділля в біографіях визначних історичних персонажів ХУІІІ-ХХ століть.

За період свого існування Інститут підтвердив доцільність і своєчасність створення. Регіональні дослідження стали вестися планово, комплексно, результативно. До їх здійснення залучаються науковці кафедр університету, Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», Уманського краєзнавчого музею, учителі історії шкіл міста та Уманського району, краєзнавці-аматори, здібна студентська молодь. В окремих наукових заходах беруть участь співробітники Українського інституту національної пам'яті (м. Київ), наукові співробітники Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, викладачі історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та ін.

Практичні результати діяльності Інституту - це захищені дисертації з проблем регіональної історії доцентів Дудник О.В., Сокирської В.В., Скус О.В., Семенчук О.О. Це дисертаційні дослідження, що виконуються зараз, зокрема Васильєва С.А. «Умань в XVII - на початку XX ст.: формування внутрішньої інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток» (ДІАЗ «Стара Умань»), Барвінок О.В. «Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1793-1917 рр.) , Янчука М.М. «Шкільництво на Уманщині ХІХ – початку ХХ ст.», Тацієнко Н.Л. «Селянство Правобережної України в імперській період 1793-1917 р.р.» (На матеріалах Уманського повіту)», які виконуються з проблем регіональної історії.

Результатом кординаційної роботи Інституту є проведення серійних наукових конференцій, серед яких: всеукраїнського рівня конференція «Українська революція: соборництво, регіоналізм» (відбулося, п'ять); регіонального рівня - «Уманські краєзнавчі читання», кожні з яких присвячується пам'яті одного з краєзнавців Уманщини (були проведені, присвячені Х.Ящуржинському, М.Комарницькому, Д.Щербаківському, В.Стефановичу); регіонального рівня конференція з історичної біографістики «Історія Уманщини в іменах» та ін.

Окрім організації та кординації дослідницьких зусиль Інститут пополяризує історію нашого краю шляхом публікації результатів наукового пошуку. Наукові статті з різних аспектів регіональної історії опубліковані в зарубіжних виданнях (доц. Кривошея 1.1., проф. Кузнець Т.В.), у вітчизняних, визначених ВАК України як фахові з історії - «Київська старовина», «Гілея» (м.Київ), «Південний архів» (м.Херсон), збірники наукових праць Черкаського національного, Ніжинського, Вінницького, Переяслав-Хмельницького, Луганського та ін. педагогічних університетів. Під грифом Інституту вийшло п᾿ять випусків збірників наукових праць «Регіональні проблеми української історії», три збірники «Історія Уманщини в іменах». Завдячуючи цьому широкий загал має можливість ознайомитись з найцікавішими сторінками локальної історії та життєписами її персонажів.

В останні три роки пліднішою стала співпраця з Українським інститутом національної пам'яті. У 2010 р. ми уклали взаємовигідну угоду про співпрацю, яка передбачає якісно новий рівень. Поясню в чому її суть.

Нашим інститутом у 2009 році розпочато проект регіонального дослідження методом усної історії. Це дуже цікава, необхідна і термінова справа. Адже час невблаганно згладжує людську пам'ять, забирає старші покоління, які були учасниками і творцями історичного процесу. Їх розповіді потрібно записати і зберегти для майбутніх поколінь, бо це живі і надзвичайно емоційні джерела історії. Тому ми, залучивши студентів другого курсу історичного факультету, з усіх сіл Уманського району записали спогади старожилів про життя періоду гітлерівської окупації, періоду колективізації, післявоєнної відбудови і т.д. Ці матеріали видрукувані книгами: 1) Уманщина і уманці в роки Другої світової війни» і 2) «Сторінки усної історії Уманщини: колективізація», 3)«Сторінки усної історії Уманщини: післявоєнна відбудова», 4)«Сторінки усної історії Уманщини: знані люди села».

Належно оцінивши нашу роботу, Український інститут національної пам'яті запропонував аби паралельно зі збором та публікацією матеріалів методом усної історії, на основі зробленого розпрацьовувати теоретичні аспекти національної пам'яті. Тому ми визначились з тематикою і у 2012 р. провели Всеукраїнську наукову конференцію: «Історична пам'ять: суспільний феномен, поле громадської консолідації, перспективи досліджень», а у травні 2013 р. готуємось провести конференцію з такою темою: «Міжнародні, етнонаціональні та регіональні чинники національної пам᾿яті».

Розуміючи важливість дослідження та популяризації локальної історії, Інститут продовжуватиме магістральний напрямок на залучення здібної молоді до науково-дослідницької праці, на пошук і опрацювання нового джерельного матеріалу, на координацію зусиль усіх зацікавлених інституцій та науковців, що сприятиме об'єктивному висвітленню української минувшини та використання її величезного виховного потенціалу.

Контактна інформація
Адреса: кімн. 111, вул. Садова 28, м Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-03-27
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.