НДІ археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. НДІ створено відповідно до рішення вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та наказом ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 16 лютого 2009 р.

Директор науково-дослідного інституту  кандидат філософських наук, професор Карасевич Анатолій Олександрович.

karasevich

Необхідність вивчення і збереження культурної спадщини стала незаперечним фактом для всіх цивілізованих держав світу. Усвідомлення важливої ролі пізнання і збереження культурного надбання народу є важливим фактором його національного розвитку.
Цілком закономірно, що Україна сьогодні є суб'єктом історії, тим більше, що з найдавніших часів такими суб'єктами були окремі її частини, які навіть будучи багатоетнічними, іноді займали практично всю її територію. Усвідомлення цих та інших закономірностей розвитку України вкрай необхідне для розуміння її сучасного стану й визначення перспектив на майбутнє. У свою чергу таке усвідомлення неможливе без об'єктивного вивчення минулого нашої Батьківщини, починаючи ще від тих часів, які становлять предмет дослідження археології та стародавньої історії України. Виходячи із вищезазначеного доцільним є створення структури, яка б здійснювала керівництво науково-дослідною роботою по археологічному дослідженню та популяризації археологічної спадщини України.
НДІ археологічних культур Буго-Дніпровського межиріччя є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. НДІ створено відповідно до рішення вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та наказом ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 16 лютого 2009 р.
Головною метою діяльності Науково-дослідного інституту є організація та проведення наукових досліджень в галузі археології і давньої історії України, координація усіх університетських підрозділів, які причетні до наукової роботи даної проблематики, об'єднання зусиль провідних учених Інституту археології НАН України, науковців вітчизняних та закордонних установ, аспірантів та студентів в плані вивчення історії формування та розвитку археологічних культур на території України.
Предметом діяльності Науково-дослідного інституту є організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень, впровадження науково-дослідних розробок у навчальний процес, а також написання монографій, підручників та посібників з питань археології та давньої історії України.

Склад наукової ради НДІ:
• Карасєвич А.О. – директор Науково-дослідного інституту, кандидат філософських наук, професор;
• Сокирська В.В. – заступник директора НДІ, кандидат історичних наук, доцент викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства;
• Корвін-Піонтровський О.Г. – кандидат історичних наук, вчений секретар Інституту археології НАН України;
• Круц В.О. – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України;
• Чабанюк В.В. – директор Державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура»;
• Лежух І.П. – відповідальний секретар фонду «Трипілля»;
• Лежух Г.А. – старший науковий співробітник Черкаської обласної археологічної інспекції;
• Кривошея І.І. – завідувач кафедри всесвітньої історії та правознавства, заступник декана з міжнародної діяльності, кандидат історичних наук, професор;
• Священко З.В. – заступник декана з наукової роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та правознавства;
• Горохівський П.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та правознавства;
• Лопушан В.П. – завідувач навчально-науковою лабораторією гончарства, реставрації археологічних знахідок та художньої кераміки;
• Бойко О.В. – завідувач історико-краєзнавчим музеєм;
• Мицик В.Ф. – директор музею «Історія хліба»;
• Карпенко В.В. – вчений секретар, викладач кафедри всесвітньої історії та правознавства.

Основним завданнями Науково-дослідного інституту визначено:
• подальший розвиток пріоритетних для університету напрямів наукових досліджень, які мають загальнодержавне та міжнародне визнання;
• вирішення фундаментальних і прикладних проблем в галузі археології;
• відтворення карт археологічних досліджень історичної Уманщини та Буго-Дніпровського межиріччя;
• аналіз сучасних тенденцій розвитку археологічної науки, узагальнення наукових розробок, одержаних в Україні і за кордоном, розповсюдження нової інформації у відповідних галузевих підрозділах;
• використання результатів досліджень у практиці підготовки кадрового потенціалу;
• впровадження в навчальний процес університету передових наукових технологій, спрямованих на підвищення якості та ефективності підготовки наукових кадрів;
• підготовка до видання наукової, періодичної, науково-методичної і науково-популярної літератури;
• координація міжнародних та громадських зв'язків у сфері науково-дослідної роботи, здійснення постійних наукових контактів з вітчизняними і міжнародними науково-дослідними та освітніми установами, провідними вченими, музеями та історичними заповідниками;
• участь у міжнародних наукових та освітніх проектах, організація і проведення науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, наукових шкіл, в тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності;
• здійснення інформаційної, видавничої діяльності, заснування наукових видань, формування збірників наукових праць, матеріалів наукових форумів;
• здійснення науково-консультативної діяльності, рецензування, надання методичної допомоги;
• сприяння організації та проведення археологічної практики студентів історичного факультету.

Основними структурними підрозділами НДІ є:
• Наукова рада;
• кафедри історичного факультету;
• Науково-дослідна лабораторія «Археології Уманщини»;
• Історико-краєзнавчий музей;
• Навчально-наукова лабораторія гончарства, реставрації археологічних знахідок та художньої кераміки.

Суб'єктами співпраці НДІ є:
• Інститут археології НАН України;
• Всеукраїнський благодійний фонд «Трипілля»;
• Державний архів Черкаської області;
• Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура»;
• Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань»;
• Державний історико-культурний заповідник «Межибіж»;
• Черкаська археологічна інспекція;
• Уманський краєзнавчий музей;
• Науково-дослідний інститут «Історії Південно-Східного Поділля»;
• Тальнівський районний музей «Історії хліба».

Контактна інформація
Адреса: кімн. 220, вул. Садова 28, м Умань, Черкаська обл., 20300
Тел.: (04744) 3-40-44
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.