Історичний факультет упевнено освоює зміст і вимоги Концепції нової української школи. Одним із її чинників є ефективність у використанні можливостей навчальних закладів в оволодінні інформаційно-комунікаційними технологіями і засобами навчання та подальше їх використання у навчальному процесі. Питання «Про стан інформаційного та комп’ютерного забезпечення навчального процесу та ефективність використання наявних ресурсів» було розглянуто на нещодавньому засіданні ректорату Уманського державного університету імені Павла Тичини (голова комісії по підготовці питання Стеценко Н. М., к.п.н., доцент кафедри педагогіки, директор центру дистанційного навчання). Згідно ухвали слід організувати на факультетах тренінгові заняття з викладачами та студентами денної та заочної форми навчання щодо роботи в інформаційно-освітньому середовищі університету.
 
9
 
 

   З цією метою на історичному факультеті відбувся методичний семінар ефективного використання можливостей MООDLE. На семінар були запрошені заступник декана з впровадження дистанційної освіти на факультеті Діденко Катерина Володимирівна, відповідальні особи за цю роботу на кафедрах і всі бажаючі пізнати один із важливих інформаційних методів навчання студентів. Семінар проводив працівник центру дистанційного навчання Джога Дмитро Сергійович, який наочно продемонстрував нові особливості роботи на платформі MООDLE.

10